Körkort är det många som har i Sverige och även många utlandssvenskar har svenska körkort utfärdade – men på grund av nya regler kan snart omkring 30 000 svenskar i utlandet inte förnya sina kort.

Det finns många fördelar med körkort, det är ett som är säkert. Men ett körkort håller inte i en hel livstid utan måste förnyas efter x-antal år, vilket vanligen räcker att göra genom att ta om sin bild och sedan beställa ett nytt för kommande körkortsperiod. Fullt så enkelt är det dock inte längre för utlandssvenskar med svenska körkort, i alla fall när de bor utanför EES-området vilket omfattar alla EU:s 28 medlemsländer och även Norge, Island och Liechtenstein.

Nya regler gäller från och med i maj

För närmare 30 000 utlandssvenskar innebär den nya regeländringen som träder i kraft den 1 maj i år för att anpassa svenska regler till EU:s körkortsdirektiv att de inte längre kommer kunna förnya sina körkort. Enligt Dagens Industri säger nämligen det nya direktivet att det är krav på att den som vill förnya sitt svenska körkort också måste vara permanent bosatt i Sverige – eller vara i landet för att studera sedan minst sex månader. Vad detta innebär är att svenska medborgare som är permanent bosatta utomlands efter regeländringen bara kommer kunna använda sitt körkort så länge det är giltigt. Skillnad är om man är permanent boende inom EES-området. Då ska man kunna förnya sitt körkort till körkort utfärdat av landet man bor i. Detta betyder enligt Transportstyrelsen att omkring 30 000 utlandssvenskar drabbas av regeländringen.

Kan behöva ta om kortet

För de svenskar som inte bor inom EES-området kommer landets egna körkortsregler att gälla. Något som kan innebära att de drabbade kn tvingas behöva ta om sitt körkort.

Personer som tillfälligt är bosatta i utlandet (studerar, arbetar eller turistar över en längre period) kan efter den första maj fortfarande förnya sina körkort. Då hämtar man sedan ut sitt svenska körkort på en svensk ambassad eller på ett konsulat.